Jak dobrze zarządzać jakością w zakładzie produkcyjnym?

Strona główna > Blog > Jak dobrze zarządzać jakością w zakładzie produkcyjnym?
Blog

Przedsiębiorstwa produkcyjne stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi z rosnącymi potrzebami odbiorców. Warunkiem przetrwania na rynku i ciągłego rozwoju jest sprostanie tym wymaganiom. Produkowane wyroby powinny być nie tylko dostarczane określonej grupie docelowej po akceptowalnych cenach, ale również muszą wyróżniać się wysoką jakością. To właśnie jakość jest obecnie czynnikiem warunkującym sukces przedsiębiorstw produkcyjnych.

Aby osiągnąć silną pozycję na rynku i zdobyć zaufanie klientów, firmy powinny wdrażać i utrzymywać metody ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Konieczne jest konsekwentne i trwałe eliminowanie wszelkich wad wyrobów lub procesów produkcji poprzez rozpoznawanie przyczyn ich powstawania i stosowanie odpowiednich środków przeciwdziałających. Oprócz tego konieczne jest stałe podnoszenie poziomu wydajności produkcji, przy uwzględnieniu wysokich standardów jakościowych produktów.

Cel wdrażania systemów zarządzania jakością

Odpowiednio dobrany system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest bardzo ważny dla zapewniania stabilności i jakości produkowanych wyrobów. Procesy produkcyjne są stale narażone na występowanie różnorodnych niezgodności, często spowodowanych przyczynami trudnymi do jednoznacznego zidentyfikowania. Błędy tego rodzaju można wykryć, stosując metody i narzędzia zarządzania jakością. Jest wiele instrumentów z tego zakresu, które pozwalają kontrolować procesy produkcyjne na każdym etapie wytwarzania produktów. W ten sposób można wykryć ewentualne błędy czy nieprawidłowości, a następnie wprowadzić zmiany w realizowanych działaniach produkcyjnych w celu sukcesywnej poprawy jakości i wydajności produkcji.

Systemy jakości

W procesach produkcyjnych można wdrożyć różne systemy jakości optymalnie dobrane do specyfiki branży, przedsiębiorstwa oraz produkowanych wyrobów. Przykładowo, producenci wyrobów budowlanych zobowiązani są do wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Ten system sprzyja w osiągnięciu i utrzymaniu odpowiedniego poziomu wymaganych cech wyrobu poprzez jednolitą interpretację dokumentacji zapewnienia jakości. Dokumentacja stanowi dowód umożliwiający porównanie wyrobu z referencyjnym spełnianiem ustalonych norm oraz zapewnia powtarzalność produkcji.

W zakładach produkcyjnych wdrażane są i certyfikowane systemy zarządzania wg norm ISO. Wystawiane przez niezależne jednostki certyfikujące zaświadczenia (certyfikaty) potwierdzają spełnienie wymagań tych norm dotyczących m.in. jakości wewnętrznych procedur, przepisów i praktyk stosowanych w organizacjach. To systemy zarządzania jakością, które mają zarówno ogólny charakter, jak i przeznaczone są do konkretnych branż.

Przedsiębiorstwa produkujące wyroby z drewna i papieru powinny być zainteresowane wdrożeniem wymagań standardów FSC. Jest to certyfikat, który daje gwarancję, że do wytworzenia wyrobu użyto drewna pochodzącego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Certyfikatem promującym odpowiedzialną i zrównoważoną gospodarkę leśną jest również PEFC, czyli Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej. Oznaczenie PEFC informuje konsumentów, że przy produkcji określonych wyrobów podjęto szereg działań na rzecz środowiska.

W zakładach przetwórstwa spożywczego wdrażany jest HACCP, czyli system pozwalający zminimalizować zagrożenia, jakie powstają na różnych etapach produkcji i dystrybucji żywności. W przeciwieństwie do standardowych systemów kontroli jakości HACCP pozwala nie tylko eliminować ilość produktów niespełniających standardów jakościowych, ale również zapobiega powstawaniu takich towarów.

Wróć