Wdrażanie ISO 45001

Norma ISO 45001 to System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, którego wdrożenie ma pomóc w zarządzaniu działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie organizacji. Wdrożenie ISO 45001 umożliwia wykrywanie potencjalnych przyczyn wypadków i ich eliminowanie, zanim doprowadzą do niepożądanych zdarzeń. Pozwala także wypracować sposoby skutecznego reagowania na niepowołane sytuacje, związane z wystąpieniem wypadków bądź awarii oraz zapobiegać chorobom zawodowym.

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przez organizację znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i ogranicza potencjalne koszty, jakie mogą wywołać wypadki bądź awarie w przedsiębiorstwie. System ten może wdrożyć, każda firma, zakład produkcyjny bądź organizacja, która chce podjąć działania na rzecz kompleksowego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, jednocześnie dążąc do ciągłej poprawy wydajności, efektywności oraz warunków pracy.

1