Wdrażanie ISO 45001

Norma ISO 45001 to System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, którego wdrożenie ma pomóc w zarządzaniu działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie organizacji. Wdrażanie ISO 45001 umożliwia wykrywanie potencjalnych przyczyn wypadków i ich eliminowanie, zanim doprowadzą do niepożądanych zdarzeń. Pozwala także na wypracowanie sposobów skutecznego reagowania na niepowołane sytuacje, związane z wystąpieniem wypadków bądź awarii oraz zapobieganie chorobom zawodowym.

Jak przebiega wdrażanie ISO 45001?

Międzynarodowy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy najprawdopodobniej niedługo zastąpi obecnie funkcjonujące systemy zgodne ze standardami OHSAS 18001 oraz Polską Normą PN-N 18001. W związku z tym warto już teraz zastanowić się nad tym, jak przebiega proces wdrażania ISO 45001 w przedsiębiorstwie. Pierwszym etapem jest przeprowadzanie audytu stanu zerowego, polegającego na inwentaryzacji aktualnie stosowanych rozwiązań związanych z wymaganiami normy ISO 45001. Specjaliści przeprowadzają szczegółową analizę zarządzania BHP. Następnie opracowywany jest projekt wdrożeniowy. Kolejne etapy wdrażania ISO 45001 wiążą się z ustanowieniem nowej polityki BHP, przeprowadzaniem oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy, a także zdefiniowanie programu realizacji normy.

Dlaczego warto wdrożyć normę ISO 45001?

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przez organizację znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i ogranicza potencjalne koszty, jakie mogą wywołać wypadki bądź awarie w przedsiębiorstwie. System ten może wdrożyć, każda firma, zakład produkcyjny bądź organizacja, która chce podjąć działania na rzecz kompleksowego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, jednocześnie dążąc do ciągłej poprawy wydajności, efektywności oraz warunków pracy.