Wdrażanie ISO 45001

Norma ISO 45001 to System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, którego wdrożenie ma pomóc w zarządzaniu działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie organizacji. Wdrażanie ISO 45001 umożliwia wykrywanie potencjalnych przyczyn wypadków i ich eliminowanie, zanim doprowadzą do niepożądanych zdarzeń. Pozwala także na wypracowanie sposobów skutecznego reagowania na niepowołane sytuacje, związane z wystąpieniem wypadków bądź awarii oraz zapobieganie chorobom zawodowym.

Jak przebiega wdrażanie ISO 45001?

Międzynarodowy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy najprawdopodobniej niedługo zastąpi obecnie funkcjonujące systemy zgodne ze standardami OHSAS 18001 oraz Polską Normą PN-N 18001. W związku z tym warto już teraz zastanowić się nad tym, jak przebiega proces wdrażania ISO 45001 w przedsiębiorstwie. Pierwszym etapem jest przeprowadzanie audytu stanu zerowego, polegającego na inwentaryzacji aktualnie stosowanych rozwiązań związanych z wymaganiami normy ISO 45001. Specjaliści przeprowadzają szczegółową analizę zarządzania BHP. Następnie opracowywany jest projekt wdrożeniowy. Kolejne etapy wdrażania ISO 45001 wiążą się z ustanowieniem nowej polityki BHP, przeprowadzaniem oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy, a także zdefiniowanie programu realizacji normy.

Dlaczego warto wdrożyć normę ISO 45001?

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przez organizację znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i ogranicza potencjalne koszty, jakie mogą wywołać wypadki bądź awarie w przedsiębiorstwie. System ten może wdrożyć, każda firma, zakład produkcyjny bądź organizacja, która chce podjąć działania na rzecz kompleksowego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, jednocześnie dążąc do ciągłej poprawy wydajności, efektywności oraz warunków pracy.

Wdrażanie ISO 45001 – zalety

Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy wpływa na poprawę skuteczność stosowania wymagań prawnych. BHP ISO 45001 stawia w centrum działań przedsiębiorstwa zarządzanie BHP i ciągle doskonalenie. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, poprzez odpowiednie infrastruktury oraz program szkoleń, pozwala lepiej rozpoznawać ryzyko zagrożeń związanych z pracą oraz poprawia skuteczność obowiązujących procedur BHP.

Korzyści wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy ISO 45001:

  • poprawa wyników i efektywności BHP,
  • ułatwienie identyfikacji zagrożeń oraz wcześniejszego reagowania,
  • eliminowanie ryzyka związanego z BHP,
  • ograniczenie obrażeń związanych z wypadkami w miejscu pracy,
  • eliminowanie przestojów produkcyjnych,
  • motywacja i zwiększenie zaangażowania pracowników,
  • wykazanie zgodności z wymaganiami prawnymi oraz oczekiwaniami klientów i dostawców.

Oferujemy wdrażanie ISO 45001. Przynosi to wiele istotnych korzyści, które mają wpływ na działanie organizacji. To przede wszystkim ograniczenie ryzyka wpływającego na prowadzenie działalności i ochrona całego przedsiębiorstwa oraz osób w nim pracujących. Norma ISO 45001 jest szansą organizacji na ujednolicenie kierunku strategicznego z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Organizacje, które mają już wdrożone normy zarządzania jakością ISO 9001 oraz środowiskiem ISO 14001, mogą stworzyć spójny, zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem poprzez zarządzanie BHP.