Wdrażanie ZKP

Zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG producenci wyrobów budowlanych zobowiązani są do wdrażania ZKP (Zakładowej Kontroli Produkcji) bez względu na stosowany system oceny zgodności. System dokumentowania powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewniania jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania całego systemu ZKP. Dokumentacja musi zapewnić powtarzalność produkcji danego wyrobu i stanowić dowód umożliwiający jego porównanie z wyrobem referencyjnym spełniającym ustalone normy.

Certyfikat EU.

Co umożliwia wdrażanie ZKP?

Wdrażanie ZKP wiąże się ze stałą wewnętrzną kontrolą procesu produkcji, która jest prowadzona przez producenta. Dzięki temu można zapewnić pełną zgodność właściwości wprowadzanych na rynek wyrobów z poszczególnymi normami, aprobatami technicznymi i innymi wartościami. Wdrażanie ZKP, a także wszystkich postanowień i wymagań – jest dokumentowane poprzez sporządzanie zapisu wszelkich procedur postępowania, zgodnych ze stopniem automatyzacji linii produkcyjnej, dostępem urządzeń kontrolnych i charakterem produkowanego wyrobu.

Każdy producent budowlany powinien mieć świadomość, że stosowanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji jest niezbędne, aby mógł on oznaczać swoje wyroby znakiem CE lub znakiem B. Na rynek europejski mogą być wprowadzone wyłącznie wyroby zgodne ze zharmonizowanymi normami europejskimi, europejskimi aprobatami technicznymi lub krajowymi ustaleniami technicznymi, uznanymi na poziomie UE. System ZKP podlega obligatoryjnemu procesowi certyfikacji.

Zalety wdrażania ZKP

Zakładowa Kontrola Produkcji została wprowadzona dyrektywą Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich. ZKP oznacza stałą wewnętrzną kontrolę produkcji w przedsiębiorstwie. Ocena i akceptacja oraz wdrażanie ZKP są przywoływane w specyfikacjach technicznych dotyczących poszczególnych wyrobów.

Korzyści przedsiębiorstwa z wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji to:

  • zmniejszenie wadliwości produktów,
  • ograniczenie reklamacji,
  • odpowiednia kontrola nad procesem produkcyjnym,
  • utrzymanie wysokiej jakości produktów,
  • podniesienie prestiżu organizacji,
  • zapewnienie kontrahentom wyrobów w ściśle określonych parametrach i spełniających normy jakościowe.

Każdy producent wyrobów budowlanych zobowiązany jest do wdrożenia ZKP. Objęcie produkcji taką metodą minimalizuje ryzyko wystąpienia wadliwości produktu. Umieszczenie znaku CE na wyrobach potwierdza, że spełniają one wymagania Unii Europejskiej. W firmach produkcyjnych oferujemy też wdrażanie ISO 9001.

Istotnym elementem działalności naszej firmy jest przygotowanie i wdrażanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, który jest niezbędnym elementem wszystkich systemów oceny zgodności. ZKP to systemowa dokumentacja, którą musi mieć każdy producent materiałów budowlanych. Mamy wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu systemów Zakładowej Kontroli Produkcji w każdej firmie, bez znaczenia na jej wielkość i obszar zatrudnienia. Zaufali nam najwięksi wykonawcy w Polsce. Przeprowadzamy audyt wewnętrzny oraz pomagamy podczas inspekcji certyfikujących.