Wdrożenie ZKP

Zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG producenci wyrobów budowlanych zobowiązani są do wdrożenia ZKP (Zakładowej Kontroli Produkcji) bez względu na stosowany system oceny zgodności. System dokumentowania powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewniania jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania całego systemu ZKP. Dokumentacja musi zapewnić powtarzalność produkcji danego wyrobu i stanowić dowód umożliwiający jego porównanie z wyrobem referencyjnym spełniającym ustalone normy.

Certyfikat EU.

Każdy producent budowlany powinien mieć świadomość, że stosowanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji jest niezbędne, aby mógł on oznaczać swoje wyroby znakiem CE lub znakiem B. Na rynek europejski mogą być wprowadzone wyłącznie wyroby zgodne ze zharmonizowanymi normami europejskimi, europejskimi aprobatami technicznymi lub krajowymi ustaleniami technicznymi, uznanymi na poziomie UE. System ZKP podlega obligatoryjnemu procesowi certyfikacji.

1