Wdrażanie ZKP

Zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG producenci wyrobów budowlanych zobowiązani są do wdrażania ZKP (Zakładowej Kontroli Produkcji) bez względu na stosowany system oceny zgodności. System dokumentowania powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewniania jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania całego systemu ZKP. Dokumentacja musi zapewnić powtarzalność produkcji danego wyrobu i stanowić dowód umożliwiający jego porównanie z wyrobem referencyjnym spełniającym ustalone normy.

Certyfikat EU.

Co umożliwia wdrażanie ZKP?

Wdrażanie ZKP wiąże się ze stałą wewnętrzną kontrolą procesu produkcji, która jest prowadzona przez producenta. Dzięki temu można zapewnić pełną zgodność właściwości wprowadzanych na rynek wyrobów z poszczególnymi normami, aprobatami technicznymi i innymi wartościami. Wdrażanie ZKP, a także wszystkich postanowień i wymagań – jest dokumentowane poprzez sporządzanie zapisu wszelkich procedur postępowania, zgodnych ze stopniem automatyzacji linii produkcyjnej, dostępem urządzeń kontrolnych i charakterem produkowanego wyrobu.

Każdy producent budowlany powinien mieć świadomość, że stosowanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji jest niezbędne, aby mógł on oznaczać swoje wyroby znakiem CE lub znakiem B. Na rynek europejski mogą być wprowadzone wyłącznie wyroby zgodne ze zharmonizowanymi normami europejskimi, europejskimi aprobatami technicznymi lub krajowymi ustaleniami technicznymi, uznanymi na poziomie UE. System ZKP podlega obligatoryjnemu procesowi certyfikacji.