Czym są zintegrowane systemy zarządzania ISO?

Strona główna > Blog > Czym są zintegrowane systemy zarządzania ISO?
Blog

Ciągłe zmiany warunków, rosnąca konkurencja i wymagania klienta, wymuszają na przedsiębiorstwach konieczność stałego rozwoju. Wiele rozwiązań opiera się na wprowadzaniu nowoczesnych technologii i polepszaniu efektów produkcji lub usługi. Tymczasem równie ważne dla rozwoju firmy jest odpowiednie zarządzanie. Systemy zarządzania jakością przygotowane przez ISO (International Organization for Standarization) są coraz chętniej wdrażane w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

Na czym polegają zintegrowane systemy zarządzania ISO?

Zintegrowane systemy zarządzania to zazwyczaj kilka podsystemów (co najmniej dwa), które ze sobą współpracują i uzupełniają siebie nawzajem, w danym przedsiębiorstwie. Często opiera się to na zarządzaniu różnymi obszarami firmy, np. jakością, czy BHP. Wspólne działanie poszczególnych systemów ma usprawnić pracę, polepszyć jej efekty i zwiększyć wyniki przedsiębiorstwa. W taki sposób można łączyć różne systemy ISO, np. ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001, które kolejno odpowiadają za zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe i zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Zalety zintegrowanych systemów zarządzania

Żeby wprowadzić zmiany do przedsiębiorstwa, należy podjąć właściwe działania. Odpowiednie wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania może odbić się bardzo korzystnie na wynikach firmy. Dąży to do maksymalnej skuteczności działań wszystkich wprowadzonych systemów. Do tego wprowadzenie zintegrowanego systemu jest wygodne, ponieważ nie trzeba opracowywać i powielać wielu dokumentów. Obniżone są również koszty wdrażania nowych zasad. Jest to mniej złożone i prostsze do wprowadzenia i zrozumienia. Daje to możliwość przeprowadzania zintegrowanych audytów, co jest bardziej opłacalne, niż koszt pojedynczej certyfikacji dla każdej normy.

Wróć