Wdrażanie ISO 14001

Wdrożenie ISO 14001 ma pomóc przedsiębiorstwom w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko. Dzięki implementacji tej normy mogą one zminimalizować swoje szkodliwe oddziaływanie poprzez efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie prowadzonej działalności i ograniczenie tym samym ilości i szkodliwości generowanych odpadów. Aby uzyskać certyfikat ISO 14001, firma musi wprowadzić odpowiednie działania m.in. w zakresie doboru materiałów produkcyjnych, czy sposobów segregacji odpadów.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego, w sytuacji pogłębiającej się degradacji środowiska i rosnącej o nie społecznej troski staje się coraz częściej warunkiem zawierania transakcji biznesowych i utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku. W efekcie rośnie liczba firm, które przy wyborze swoich dostawców, zwracają uwagę na ich stosunek do środowiska. Mogą to zweryfikować, sprawdzając, czy dane przedsiębiorstwo stosuje się do normy PN-EN ISO 14001:2005. Daje im to bowiem gwarancję, że ich potencjalny partner podjął w swojej organizacji realne działania o proekologicznym charakterze. Co więcej, ma to także ogromny wpływ na wybory zakupowe konsumentów. Klienci chętniej wybierają produkty firm, które prowadzą działalność w sposób możliwie najmniej inwazyjny dla środowiska naturalnego.