Wdrażanie ISO 14001

Wdrożenie ISO 14001 ma pomóc przedsiębiorstwom w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko. Dzięki implementacji tej normy mogą one zminimalizować swoje szkodliwe oddziaływanie poprzez efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie prowadzonej działalności i ograniczenie tym samym ilości i szkodliwości generowanych odpadów. Aby uzyskać certyfikat ISO 14001, firma musi wprowadzić odpowiednie działania m.in. w zakresie doboru materiałów produkcyjnych, czy sposobów segregacji odpadów.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego, w sytuacji pogłębiającej się degradacji środowiska i rosnącej o nie społecznej troski staje się coraz częściej warunkiem zawierania transakcji biznesowych i utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku. W efekcie rośnie liczba firm, które przy wyborze swoich dostawców, zwracają uwagę na ich stosunek do środowiska. Mogą to zweryfikować, sprawdzając, czy dane przedsiębiorstwo stosuje się do normy PN-EN ISO 14001:2005. Daje im to bowiem gwarancję, że ich potencjalny partner podjął w swojej organizacji realne działania o proekologicznym charakterze. Co więcej, ma to także ogromny wpływ na wybory zakupowe konsumentów. Klienci chętniej wybierają produkty firm, które prowadzą działalność w sposób możliwie najmniej inwazyjny dla środowiska naturalnego.

Wdrażanie ISO 14001 – zalety

System zarządzania środowiskowego ISO 14001 zawiera kluczowe wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Umożliwia podejmowanie określonych działań, mających na celu wspomaganie ochrony środowiska oraz zapobieganie jego zanieczyszczeniom, przy uwzględnieniu potrzeb społeczno-ekonomicznych.

Wdrożenie w organizacji standardów środowiskowych ISO 14001 niesie za sobą wiele korzyści. Przedsiębiorstwo buduje w ten sposób przewagę konkurencyjną, zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych. To również poprawa wizerunku danej firmy w oczach potencjalnych inwestorów. Wdrażanie ISO 14001 umożliwia osiąganie kluczowych celów gospodarczych, przy zachowaniu zgodności z zasadami ochrony środowiska. Pozwala na redukcję kosztów związanych z usuwaniem odpadów i zanieczyszczeń. Pojawia się możliwość obniżenia kosztów energii oraz wielkości opłat wynikających z korzystania z zasobów środowiska. Wdrożenie ISO 45001 czy ISO 14001 to także ułatwiony dostęp do funduszy inwestycyjnych oraz lepsza współpraca z instytucjami.

Wprowadzenie tego systemu wspomaga każdą organizację w określeniu wpływu jego działalności na środowisko i dostosowaniu się do wymogów ustawodawcy w zakresie ochrony środowiska. ISO 14001 umożliwia także planowanie działań w kierunku obniżenia niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Uzyskanie tego certyfikatu jest wartością dodaną przy zawieraniu kontraktów, pozyskiwaniu środków finansowych na działanie organizacji oraz zawieraniu umów ubezpieczeniowych. W wielu sytuacjach wdrożenie ISO 14001 jest warunkiem nowej lub dalszej współpracy.