Wdrażanie FSC i PEFC

Certyfikacja lasów oraz produktów drzewnych odbywa się w Europie w dwóch systemach. Najwięcej jednostek decyduje się na certyfikację w systemie Forest Stewardship Council – FSC. Inne wybierają natomiast The Pan European Forest Certification Council – PEFC. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na wyroby certyfikowane według standardów globalnych systemów, coraz więcej firm zajmujących się obróbką surowca drzewnego decyduje się na wdrażanie FSC lub PEFC.

Co to jest FSC?

Forest Stewardship Council to organizacja zajmująca się promowaniem i certyfikacją odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Działalność FSC dotyczy kontroli produktów z drewna i papieru oraz obejmuje każdy etap ich produkcji od momentu pozyskania surowca. Jeśli firma związana z przetwórstwem drewna lub papieru stara się o certyfikat FSC, to musi korzystać wyłącznie z surowca pozyskiwanego z lasów, które są zarządzane w sposób zrównoważony. Certyfikat FSC daje w efekcie klientom gwarancję, że dane przedsiębiorstwo używa drewna pochodzącego z lasów, których zarządcy dbają o ich żywotność i biologiczną różnorodność.

Certyfikat FSC

W jaki sposób firmy mogą uzyskać certyfikat FSC?

Aby produkty z drewna i papieru mogły być sprzedawane jako certyfikowane, wszystkie firmy uczestniczące w przerobie i handlu surowcem, z którego pochodzą owe wyroby, muszą mieć certyfikaty kontroli pochodzenia produktu (COC). Dotyczy to m.in. sprzedawców drewna, właścicieli tartaków, producentów mebli, drukarni i wydawnictw, sprzedawców papieru i wyrobów z drewna. Każde ogniwo w łańcuchu dostaw musi zostać bowiem skontrolowane pod kątem standardów, określonych przez FSC, aby mogło ono przyznać tworzącym je firmom swój certyfikat.

Czym jest PEFC?

Ścieżka w środku lasu.

PEFC to Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej, którego celem jest promowanie odpowiedzialnej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Powstał on z myślą o właścicielach lasów o niewielkich powierzchniach. Zarządzający lasami, aby móc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane, muszą uzyskać certyfikat gospodarki leśnej. Dzięki certyfikatom mogą oni stosować oznaczenia PEFC, które są bardzo rozpoznawalnym znakiem, informującym konsumentów o tym, że przedsięwzięły one szereg działań na rzecz środowiska.

Główne cele PEFC i FSC są bardzo zbliżone. Jedną z głównych różnic między nimi jest to, że w FSC najważniejsze są wymagania systemowe, tymczasem PEFC daje priorytet krajowym przepisom w zakresie certyfikacji drewna. Ponadto PEFC wymaga prowadzenia audytów wewnętrznych w całej organizacji. Oprócz tego w głównych założeniach PEFC znajdują się takie punkty jak Zakaz wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie, których nie ma w zasadach FSC.

Czy warto posiadać certyfikaty FSC i PEFC?

Paleta desek.

Wdrożenie systemów PEFC i FSC pomaga przedsiębiorcom w budowie lub ugruntowaniu pozycji na rynku. Dotyczy to szczególnie małych lub nowopowstałych firm, które rozpoczynają proces budowania wizerunku. Posiadanie certyfikatu PEFC lub FSC informuje zaś klientów o tym, że dbają one środowisko naturalne i oferują produkty o odpowiedniej jakości. Ma to duże znaczenie, ponieważ coraz więcej konsumentów przywiązuje wagę do kwestii ekologicznych, co przekłada się na ich decyzje zakupowe. Chętniej wybierają oni produkty firm, które korzystają z surowców o udokumentowanym pochodzeniu.

Certyfikaty PEFC i FSC obowiązują globalnie. Oznacza to, że mają one równie dużą wartość dla przedsiębiorców współpracujących z zagranicznymi kontrahentami. Zdobycie odpowiednich certyfikatów pozwala na wzmocnienie swojej pozycji na rynku, zwłaszcza w obszarach, w których istnieje duża konkurencja.

Wdrażanie PEFC i FSC – zalety

Przyjęte przez Unię Europejską rozporządzenie zakłada, że każdy producent lub dystrybutor drewna oraz wykonanych z tego surowca produktów, który po raz pierwszy wprowadza takie wyroby na rynek, zobowiązany jest zaimplementowania stosownych norm PEFC i FSC oraz pozyskania potwierdzających ich wdrożenie certyfikatów.

Oferujemy kompleksowe wdrażanie PEFC i FSC. Kierujemy naszą ofertę do przedsiębiorców, którym zależy na potwierdzeniu pozyskiwania surowca do wytwarzania i oferowania swoich wyrobów z nadzorowanych źródeł realizujących politykę ochrony środowiska i dbające o prawa człowieka.

Standard PEFC dostarcza narzędzia rynkowe przedsiębiorstwom zajmującym się pozyskiwaniem, przetwórstwem i sprzedażą drewna oraz elementów wytworzonych z tego surowca. Umieszczenie na produktach znaku ekologicznego PEFC stanowi gwarancję, że surowiec użyty do ich wytworzenia pochodzi ze źródła organizacji certyfikowanej. W ten sposób wspiera się przedsiębiorstwa chroniące środowisko i dbające o prawa człowieka.

Obok PEFC drugim systemem certyfikacji leśnej jest FSC, który gwarantuje pochodzenie surowca z lasów certyfikowanych, zarządzanych zgodnie z wymogami standardu. Każdy certyfikat wnosi wiele korzyści, polepszających wizerunek przedsiębiorstwa. Wdrażanie FSC otwiera drzwi do współpracy z klientami korporacyjnymi i zagranicznymi.

Certyfikaty PEFC i FSC są dowodem potwierdzającym pochodzenie produktów zgodnie z obowiązującym prawem unijnym. Główną różnicą pomiędzy tymi standardami jest kwestia uznawalności regulacji prawnych obowiązujących na terenie danego kraju i przyjętych przez państwo regulacji międzynarodowych. FSC kieruje się głównie własnymi wytycznymi, natomiast PEFC dostosowuje się do przepisów miejsca, w którym został wdrożony.

Jak przebiega wdrażanie PEFC i FSC?

Wdrażanie PEFC/FSC wymaga przeprowadzenia wstępnego audytu. Pozwala on na określenie procedur aktualnie wykorzystywanych w danej firmie i sprawdzenie, jakie zmiany trzeba będzie wprowadzić w toku realizowanych przez nas usług. Następnym krokiem jest opracowanie dokumentu opisującego Zakładowy System Kontroli Pochodzenia Produktu i określenie tzw. grup produktowych wg wytycznych PEFC lub FSC. Ponadto należy określić, w jaki sposób i przy użyciu jakich narzędzi jest prowadzona ewidencja ilościowa zakupu surowca wykorzystywanego do produkcji wyrobów certyfikowanego PEFC lub FSC.

Przed zakończeniem wdrażania firma jest zobowiązania w systemie PEFC do przeprowadzenia audytu wewnętrznego i przeglądu kierownictwa wyników tego audytu. Na koniec, po wprowadzeniu wszystkich wymaganych zmian, dochodzi do audytu certyfikującego przeprowadzanego przez jednostkę uprawnioną przez organizację PEFC do wydawania certyfikatu PEFC. Audytor określa, czy dana firma spełnia postawione warunki.

Procedura wygląda podobnie również w przypadku wdrażania FSC. Może delikatnie różnić się w zależności od charakterystyki działalności danego przedsiębiorstwa. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, planując kolejne działania w zależności od tego, jak aktualnie wygląda funkcjonowanie konkretnej firmy.

Zapraszamy do kontaktu klientów powiązanych z leśnictwem i obróbką drewna.