Wdrażanie FSC i PEFC

Certyfikacja lasów oraz produktów drzewnych odbywa się w Europie w dwóch systemach. Najwięcej jednostek decyduje się na certyfikacje w systemie Forest Stewardship Council – FSC. Inne wybierają natomiast The Pan European Forest Certification Council – PEFC. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na wyroby certyfikowane według standardów globalnych systemów, coraz więcej firm zajmujących się obróbką surowca drzewnego, decyduje się na wdrażanie FSC lub PEFC.

Co to jest FSC?

Forest Stewardship Council to organizacja zajmująca się promowaniem i certyfikacją odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Działalność FSC dotyczy kontroli produktów z drewna i papieru oraz obejmuje każdy etap ich produkcji od momentu pozyskania surowca. Jeśli firma związana z przetwórstwem drewna lub papieru stara się o certyfikat FSC, to musi korzystać wyłącznie z surowca pozyskiwanego z lasów, które są zarządzane w sposób zrównoważony. Certyfikat FSC daje w efekcie klientom gwarancję, że dane przedsiębiorstwo używa drewna pochodzącego z lasów, których zarządcy, dbają o ich żywotność i biologiczną różnorodność.

Certyfikat FSC

W jaki sposób firmy mogą uzyskać certyfikat FSC?

Aby produkty z drewna i papieru mogły być sprzedawane jako certyfikowane, wszystkie firmy uczestniczące w przerobie i handlu surowcem, z którego pochodzą owe wyroby, muszą posiadać certyfikaty kontroli pochodzenia produktu (COC). Dotyczy to m.in. sprzedawców drewna, właścicieli tartaków, producentów mebli, drukarni i wydawnictw, sprzedawców papieru i wyrobów z drewna. Każde ogniwo w łańcuchu dostaw musi zostać bowiem skontrolowane pod kątem standardów, określonych przez FSC, aby mogło ono przyznać tworzącym je firmom swój certyfikat.

Czym jest PEFC?

Ścieżka w środku lasu.

PEFC to Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej, którego celem jest promowanie odpowiedzialnej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Powstał on z myślą o właścicielach lasów o niewielkich powierzchniach. Zarządzający lasami, aby móc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane, muszą uzyskać certyfikat gospodarki leśnej. Dzięki certyfikatom mogą oni stosować oznaczenia PEFC, które są bardzo rozpoznawalnym znakiem, informującym konsumentów o tym, że przedsięwzięły one szereg działań na rzecz środowiska.

Główne cele PEFC i FSC są bardzo zbliżone. Jedną z głównych różnic między nimi jest to, że w FSC najważniejsze są wymagania systemowe, tymczasem PEFC daje priorytet krajowym przepisom w zakresie certyfikacji drewna. Ponadto PEFC wymaga prowadzenia audytów wewnętrznych w całej organizacji. Oprócz tego w głównych założeniach PEFC znajdują się takie punkty jak Zakaz wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie, których nie ma w zasadach FSC.

Czy warto posiadać certyfikaty FSC i PEFC?

Paleta desek.

Wdrożenie systemów PEFC i FSC pomaga przedsiębiorcom w budowie lub ugruntowaniu pozycji na rynku. Dotyczy to szczególnie małych lub nowopowstałych firm, które rozpoczynają proces budowania wizerunku. Posiadanie certyfikatu PEFC lub FSC informuje zaś klientów o tym, że dbają one środowisko naturalne i oferują produkty o odpowiedniej jakości. Ma to duże znacznie, ponieważ coraz więcej konsumentów przywiązuje wagę do kwestii ekologicznych, co przekłada się na ich decyzję zakupowe. Chętniej wybierają oni produkty firm, które korzystają z surowców o udokumentowanym pochodzeniu.