CERTYFIKACJA

Aby móc udokumentować posiadanie systemu jakości zgodnego z normami ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001, bezpieczeństwa i higieny pracy PN-N 18001, AQAP, PN-EN 729 trzeba poddać się certyfikacji przez jedną z niezależnych firm certyfikujących. Na polskim rynku jest wiele takich firm, często międzynarodowych – wybór jednostki certyfikującej należy zawsze do zainteresowanej certyfikacją firmy. My jedynie służymy radą podczas wdrażania u Państwa systemów zarządzania.


Dla osób pragnących zorientować się w ofercie firm certyfikujących prezentujemy adresy internetowe niektórych z nich:

Zakład Systemów Jakości
i Zarządzania
www.ccj.wat.edu.pl

Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji
www.pcbc.gov.pl

BVQI
www.bureauveritas.pl

Det Norske Veritas
www.dnvgl.pl

Det Norske Veritas
www.dnvgl.pl

TŰV Rheinland Polska
www.tuv.com/poland/pl

Forest Stewardship Council
A.C. (FSC)
www.pl.fsc.org/pl

SGS Polska
www.sgs.pl