Wdrażanie ISO 9001

ISO 9001:2015 to System Zarządzania Jakością przeznaczony dla wszystkich organizacji i przedsiębiorstw, które chcą podnieść poziom jakości wytwarzanych wyrobów i/lub oferowanych usług, poprzez stałe doskonalenie metod i sposobów działania. Wdrożenie ISO 9001 ma na celu osiągnięcie wyników oraz celów dotyczących jakości spełniających potrzeby, oczekiwania i wymagania stron zainteresowanych.

Normy ISO 9001 dotyczą głównie przeprowadzania systematycznych pomiarów (monitoruje się m.in. poziom zadowolenia klientów oraz zgodność właściwości wyrobów z ustalonymi wymogami), nadzoru nad dokumentacją, ustanowienia procesów realizacji produktu, zarządzania zasobami oraz zaangażowania kadry kierowniczej w budowanie systemu podnoszenia jakości. Może je wdrożyć każda firma, bez względu na to ile pracowników zatrudnia oraz jakie usługi oferuje.

1