Wdrażanie ISO 9001

ISO 9001:2015 to System Zarządzania Jakością przeznaczony dla wszystkich organizacji i przedsiębiorstw, które chcą podnieść poziom jakości wytwarzanych wyrobów i/lub oferowanych usług, poprzez stałe doskonalenie metod i sposobów działania. Wdrażanie ISO 9001 ma na celu osiągnięcie wyników oraz celów dotyczących jakości spełniających potrzeby, oczekiwania i wymagania stron zainteresowanych.

Jakie korzyści płyną z wdrażania ISO 9001?

Często się zdarza, że przedsiębiorstwa, które nie posiadają jednolitego Systemu Zarządzania Jakością, korzystają przede wszystkim z wiedzy zatrudnianych pracowników, co jednak wiąże się z ryzykiem utraty efektywności w sytuacji rotacji personelu lub nierównego poziomu zaangażowania. Skuteczny proces wdrażania ISO 9001 to najlepsze zabezpieczenie własnej firmy – nawet w sytuacji odejścia pracowników jakość wykonywanych usług lub produkowanych wyrobów nie ulega pogorszeniu. Warto pamiętać, że wdrażanie ISO 9001 to gwarancja ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa. Należy systematycznie wdrażać nowe optymalizacje, aby realizacja procesów produkcyjnych zawsze była konsekwentna i efektywna.

Normy ISO 9001 dotyczą głównie przeprowadzania systematycznych pomiarów (monitoruje się m.in. poziom zadowolenia klientów oraz zgodność właściwości wyrobów z ustalonymi wymogami), nadzoru nad dokumentacją, ustanowienia procesów realizacji produktu, zarządzania zasobami oraz zaangażowania kadry kierowniczej w budowanie systemu podnoszenia jakości. Może je wdrożyć każda firma, bez względu na to ile pracowników zatrudnia oraz jakie usługi oferuje.

1