Wdrażanie ISO

ISO, czyli International Organization for Standardization to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która opracowuje normy dotyczące m.in. jakości wewnętrznych procedur, przepisów i praktyk stosowanych w organizacjach. Przygotowywane przez nią systemy zarządzania jakością są przeznaczone dla firm z konkretnych branż lub też mają ogólny charakter, co oznacza, że mogą je zastosować organizacje, działające w dowolnym dziale gospodarki. Wdrażanie ISO, czyli implementacja wyżej wymienionych systemów, polega na wprowadzeniu w przedsiębiorstwie szeregu zmian, mających na celu spełnienie wymogów określonych dla danej normy. Firmy, które tego dokonają, mogą się ubiegać o przyznanie odpowiedniego certyfikatu.

Czym są certyfikaty ISO?

Certyfikat ISO to rodzaj zaświadczenia przyznawanego firmom, które poprzez wdrożenie odpowiednich procesów, dostosowały swoje funkcjonowanie do międzynarodowych norm przewidzianych dla konkretnej branży. Potwierdza on tym samym, że posiadające go przedsiębiorstwo zapewnia swoim klientom usługi i produkty, spełniające określone normy jakościowe. Certyfikaty ISO zachowują ważność przez okres 3 lat, do przedłużenia ważności certyfikatu niezbędne jest ponowne przeprowadzenie audytu certyfikującego.

Jakie korzyści niesie za sobą posiadanie certyfikatu ISO?

Posiadanie przez firmę certyfikatu przyznanego przez międzynarodową organizację podnosi jej prestiż w oczach klientów. Jest to dla nich wyraźny sygnał, że jakość produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo została zweryfikowana przez niezależny podmiot. Dlatego też znacznie chętniej wybierają artykuły firm, posiadających certyfikaty ISO. Zmniejsza to bowiem prawdopodobieństwo zakupu wadliwego towaru.

Wdrożenie systemów ISO wpływa pozytywnie nie tylko na wizerunek przedsiębiorstwa, ale także na jego funkcjonowanie. Korzyści, jakie płyną z tego dla firmy to m.in. poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, uporządkowanie i ustrukturyzowanie działań, adekwatny podział odpowiedzialności wśród kadr, wprowadzenie lub ulepszenie planu zakładanych celów i korzyści, czy optymalizacja prowadzonej dokumentacji. Dzięki wprowadzonym zmianom i odpowiednim szkoleniom personelu, które wspierają wdrażanie ISO, zwiększa się w efekcie produktywność całej firmy.

Norma PN-N 18001 a ISO 45001

Opublikowana w dniu 12 marca 2018 norma dotycząca Zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ISO 45001 ma do 11 marca 2021 całkowicie zastąpić dotychczasową normę PN-N 18001. Obie normy zakładają podobne cele, a różnice między nimi nie są duże. Jednak ISO 45001 ze względu na podobną strukturę do innych norm ISO, w tym ISO 9001 i ISO 140001, znacznie łatwiej z nimi zintegrować.

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

1