ADVISORY

na rynku od 1999

Doświadczenie dotyczące wdrażania systemów zarządzania wg norm ISO 9001, 14001, FSC, PEFC, planowana
i przeprowadzania audytów i klientowskich oraz prowadzenia tych systemów na bieżąco.

realizacja projektów

ISO, AQAP i/lub
HACCP

Szkolenia z zakresu
konsultacji

Pełny zakres konsultacji
ISO, AQAP, HACCP,
FSC, PEFC, ZKP

Audyty
wewnętrzne

Audyty
dostawców

Wdrożenia iso

 • Wdrożenia ISO
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • PN-ISO 45001:2018
 • ISO 27001:2017
 • ISO 50001
 • ZKP - Zakładowa Kontrola
  Produkcji (CE)
 • HACCP/ ISO 22000
 • GMP i GHP
 • EN 1090-1, 2, 3
 • FSC, PEFC,
 • AQAP
 • Systemów zintegrowanych
 • Koncepcji TQM

Świadczymy pomoc przy

Opracowywaniu podstawowych elementów systemu i ich doskonaleniu

Planowaniu i prowadzeniu auditów pierwszej i drugiej strony

Wyborze jednostki certyfikującej.

O FIRMIE

Biuro Konsultacyjno-Usługowe ADVISORY zaczęło swoja działalność w maju 1999 roku w obecnej formie i realizując obecny zakres usług. Firmę pod tą nazwą otworzył mgr inż. Tomasz Jagodziński, absolwent Politechniki Szczecińskiej Wydziału Mechanicznego i wieloletni specjalista Stoczni Szczecińskiej S.A., który od roku 1993 zajmował w niej stanowisko Specjalisty ds. Systemu Zarządzania Jakością. Tam zdobył swoje doświadczenie dotyczące wdrażania systemów zarządzania wg norm ISO 9001 i 14001, planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych
i klientowskich oraz prowadzenia tych systemów na bieżąco.

Wymagania klienta, ich potrzeby, rodzaje systemów i ich projekty pod danego klienta zawsze uzgadniane są z Właścicielem biura – Panem Tomasza Jagodzińskim. Właścici el prowadzi bezpośredni nadzór nad wdrażanymi projektami a także realizuje bezpośrednie konsultacje co ma duży wpływ na jakość i skutecznośc funkcjonowania takiego systemu u Klienta.

Następnie nastapił rozwuj systemów zarządzania w róznych branżach i konsultaci biura ADVISORY szkolili się w ich wdrażaniu.

Obecnie na rynku funkcjonują konsultanci, którzy namawiają daną firme na wdrożenie systemu a później niedoświadczone osoby realizują wdrożenia byle jak.
W ostatnich latach w związku z wymogiem EU oznaczania produkowanych nowych wyrobów znakiem CE jest konieczność wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Nasz firma świadczy usługi konsultingowe w tym kierunku i przygotowuje dokumentację wymaganą do możności oznaczania wyrobów znakiem CE.

Obecnie firma współpracuje z wybranymi konsultantami w całym kraju wykorzystując ich bogate doświadczenie w dziedzinie systemów sarządzania.

SZKOLENIA Z ZAKRESU

Zarządzania jakością

Zarządzania środowiskiem

Zarządzania BHP

Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Zarządzania energią

Systemu AQAP

Zakładowa Kontrola Produkcji CE

Systemu kontroli

Pochodzenia produktu CoC (FSC, PEFC)

CZY JESTEŚMY PROFESJONALNĄ FIRMĄ?