ADVISORY

na rynku od 1999

Doświadczenie dotyczące wdrażania systemów zarządzania wg norm ISO 9001, 14001, FSC, PEFC, planowana
i przeprowadzania audytów i klientowskich oraz prowadzenia tych systemów na bieżąco.

realizacja projektów

iso

ISO, AQAP i/lub
HACCP

szkolenia

Szkolenia z zakresu
konsultacji

konsultacje

Pełny zakres konsultacji
ISO, AQAP, HACCP,
FSC, PEFC, ZKP

audyty wewnętrzne

Audyty
wewnętrzne

audyty dostawców

Audyty
dostawców

Wdrożenia iso

 • Wdrożenia ISO
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • PN-ISO 45001:2018
 • ISO 27001:2017
 • ISO 50001
 • ZKP - Zakładowa Kontrola
  Produkcji (CE)
 • HACCP/ ISO 22000
 • GMP i GHP
 • EN 1090-1, 2, 3
 • FSC, PEFC,
 • AQAP
 • Systemów zintegrowanych
 • Koncepcji TQM

Świadczymy pomoc przy

Opracowywanie podstawowych elementów systemu i ich doskonalenie

Opracowywaniu podstawowych elementów systemu i ich doskonaleniu

Planowanie i prowadzenie audytów pierwszej i drugiej strony

Planowaniu i prowadzeniu auditów pierwszej i drugiej strony

wybór jednostki certyfikującej

Wyborze jednostki certyfikującej.

WDRAŻANIE I AUDYT SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Biuro Konsultacyjno-Usługowe ADVISORY zaczęło swoja działalność w maju 1999 roku. Firmę pod tą nazwą założył mgr inż. Tomasz Jagodziński, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej. Od 1993 roku pracował on jako Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakością w Stoczni Szczecińskiej. To właśnie tam zdobył swoje pierwsze doświadczenia związane z wdrażaniem ISO, planowaniem i przeprowadzaniem audytów wewnętrznych oraz prowadzeniem tych systemów na bieżąco.

WDRAŻANIE I AUDYT SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Potrzeby i wymagania Klienta dotyczące konkretnych rodzajów systemów oraz projekty tychże są zawsze uzgadniane z szefem biura – mgr inż. Tomaszem Jagodzińskim.
Osobiście nadzoruje on proces wdrażania wszystkich projektów i przeprowadza bezpośrednie konsultacje z Klientami, co gwarantuje najwyższą jakość i skuteczność funkcjonowania systemów.

uśmiechnięta kobieta

Dynamiczny rozwój systemów zarządzania jakością, jaki nastąpił w wielu branżach, sprawił, że zwiększyło się zapotrzebowanie firm na usługi związane z ich implementacją. Aby na nie odpowiedzieć, nasze przedsiębiorstwo zatrudniło zespół konsultantów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania tychże systemów. Dzięki temu mogą oni zapewnić Klientom kompleksową obsługę. Obejmuje ona sprawdzenie firmy pod kątem spełniania wymagań danego systemu, prowadzenie szkoleń dotyczących systemu, opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzenie audytów wewnętrznych, mających na celu analizę funkcjonowania systemu. Nasi konsultanci pomogą przygotować firmę do pozytywnego przejścia audytu przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą.

Śledzimy na bieżąco nowe regulacje dotyczące systemów zarządzania, aby pomagać klientom w ich implementacji. Przykładem na to, może być nasza odpowiedź na wprowadzone przez Unię Europejską wymogi dotyczące konieczności wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) przez przedsiębiorstwa oznaczające swoje wyroby znakiem CE. Włączyliśmy do naszej oferty usługi konsultingowe w zakresie wdrażania ZKP oraz przygotowania dokumentacji wymaganej do oznaczania wyrobów znakiem CE.

Kompleksowa oferta

Istotnym elementem działania naszej firmy jest przygotowanie i wdrażanie systemów zarządzania w każdej organizacji. W ramach naszej pracy zapewniamy:

 • szkolenie personelu,
 • przeprowadzanie audytu wewnętrznego przed certyfikacją,
 • wydanie oceny o stanie gotowości do przeprowadzenia certyfikacji,
 • udział i pomoc w trakcie inspekcji certyfikującej przez jednostkę notyfikowaną lub akredytowaną,
 • omówienie ewentualnych niezgodności i spostrzeżeń stwierdzonych po audycie certyfikującym,
 • zaplanowanie ewentualnych działań korygujących i zapobiegawczych.

Zatrudniamy wyspecjalizowanych pracowników, którzy na podstawie swojego ogromnego doświadczenia wdrażają systemy zarządzania w każdej wielkości organizacji.

Sposób przygotowania i wdrażania każdego systemu w dużym stopniu wpływa na jego efektywność, a także na działalność całej organizacji, dlatego niezbędne jest dysponowanie odpowiednią wiedzą i doświadczeniem przez osoby zarządzające projektem. Zatrudnienie naszych konsultantów do pomocy we wdrażaniu systemów umożliwia przeniesienie na nich części odpowiedzialności za zapewnienie zgodności z normami. Kierownictwo firmy nie musi się bezpośrednio angażować w szczegółowe rozwiązania i konflikty, ponieważ nasi konsultanci mają znaczne możliwości i umiejętności oddziaływania na pracowników. Dostarczamy metodologie wdrażania ISO, narzędzia do identyfikacji i analizy procesów oraz, niezbędne do uniknięcia błędów, doświadczenie.

Wdrożenie systemów zarządzania poprawia prestiż i wizerunek firmy oraz zwiększa efektywność oraz lepszą organizację pracy. Każdy system zarządzania powinien być indywidualnie dostosowany do firmy.

SZKOLENIA Z ZAKRESU

zarządzenia jakością

Zarządzania jakością

zarządzanie środowiskiem

Zarządzania środowiskiem

zarządzanie bhp

Zarządzania BHP

zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Zarządzania bezpieczeństwem informacji

zarządzanie energią

Zarządzania energią

system aqap

Systemu AQAP

Zakładowa Kontrola Produkcji CE

Zakładowa Kontrola Produkcji CE

system kontroli

Systemu kontroli

Pochodzenie produktu CoC (FSC, PEFC)

Pochodzenia produktu CoC (FSC, PEFC)

CZY JESTEŚMY PROFESJONALNĄ FIRMĄ?