Wdrażanie AQAP

Wdrażanie AQAP polega na wprowadzeniu przez firmy dostarczające produkty i usługi dla wojska wypracowanego przez organizację certyfikującą systemu rozwiązań dla podmiotów prowadzących działalność w wyżej wymienionym zakresie. Wymagania stawiane przez normę AQAP dotyczą między innymi takich produktów, jak: urządzenia, sprzęt specjalistyczny, usługi różnego rodzaju, artykuły przemysłowe, spożywcze, odzież, obuwie. System ten powstał dla wszystkich dostawców jednostek wojskowych należących do NATO. Wdrożenie AQAP jest wymagane w przedsiębiorstwach produkujących wyroby lub świadczących usługi w ramach procesu Rządowego Zapewnienia Jakości (Government Quality Assurance – GQA).

Jakie są korzyści z procesu wdrażania AQAP?

Wdrażanie AQAP przede wszystkim zwiększa skuteczność i efektywność realizowanych procesów produkcyjnych i usługowych. Co więcej, dzięki spełnieniu określonym norm konkretne produkty i sposoby produkcji mają zapewnioną identyfikowalność. To wszystko przekłada się na zmniejszenie ewentualnego ryzyka dotyczącego realizowanych projektów i zwiększenie satysfakcji zamawiającego z powodu spełnienia wszystkich wymagań co do jakości. Obecnie wykorzystuje się AQAP 2105 (wymagania NATO związane z planami jakości), AQAP 2131 (wymagania NATO związane z kontrolą końcową), AQAP 2009 (wymagania NATO związane ze stosowaniem AQAP serii 2000). Wszystkie firmy, które realizują dostawy dla wojska, muszą przeprowadzić wdrażanie AQAP, aby posiadać wszystkie wymienione dokumenty.

Dostawca, który wdrożył system zarządzania zgodny z normą ISO 9001 z uwzględnieniem dostosowań do odpowiedniego AQAP typu kontraktowego, jest ważny w systemie zaopatrywania sił zbrojnych, ponieważ płynność dostaw rzutuje na ciągłość funkcjonowania jednostki. Produkty dostarczane do tego sektora muszą być zaś przede wszystkim bezpieczne i niezawodne.

Jak przebiega wdrażanie AQAP?

Wdrażanie AQAP wymaga przeprowadzenia wstępnego audytu. Na jego podstawie można określić zakres potrzebnych usług oraz ich przewidywany koszt i czas trwania. Następnym krokiem jest opracowanie potrzebnej dokumentacji zgodnej z aktualnymi wymaganiami systemu AQAP.

W późniejszym czasie przeprowadza się szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem i niezawodnością. Są one zgodne z wytycznymi polityki NATO oraz wysmaganiami jakościowymi. Kolejnym krokiem jest wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania i ponowne przeprowadzenie audytu.

Realizowane przez nas usługi mają na celu uzyskanie przez organizację odpowiedniego certyfikatu. Po zakończeniu naszych prac uczestniczymy w audycie certyfikującym. Na tym etapie sprawdza się, czy organizacja spełnia warunki niezbędne do przyznania certyfikatu AQAP.

Zapraszamy do kontaktu klientów zainteresowanych kompleksowym wdrożeniem AQAP. Zakres czynności dobieramy do charakteru działalności danej organizacji i indywidualnych potrzeb zleceniodawcy. W razie pytań służymy pomocą.