Wdrożenia AQAP

Wdrażanie AQAP polega na wprowadzeniu przez firmy dostarczające produkty i usługi dla wojska wypracowanego przez organizację certyfikującą systemu rozwiązań dla podmiotów prowadzących działalność w wyżej wymienionym zakresie. Wymagania stawiane przez normę AQAP dotyczą takich produktów jak artykuły przemysłowe, spożywcze, odzież, obuwie. System ten powstał dla wszystkich dostawców jednostek wojskowych należących do NATO. Wdrożenie certyfikatu AQAP jest wymagane w przedsiębiorstwach produkujących wyroby lub świadczących usługi w ramach procesu Rządowego Zapewnienia Jakości (Government Quality Assurance – GQA).

Dostawca, który wdrożył system zarządzania zgodny z normą ISO 9001 z uwzględnieniem dostosowań do odpowiedniego AQAP typu kontraktowego, jest ważny systemie zaopatrywania sił zbrojnych, ponieważ płynność dostaw rzutuje na ciągłość funkcjonowania jednostki. Produkty dostarczane do tego sektora muszą być zaś przede wszystkim bezpieczne i niezawodne.

1