O FIRMIE

Biuro Konsultacyjno-Usługowe ADVISORY zaczęło swoja działalność w maju 1999 roku.

Firmę pod tą nazwą otworzył mgr inż. Tomasz Jagodziński, absolwent Politechniki Szczecińskiej Wydziału Mechanicznego i wieloletni specjalista Stoczni Szczecińskiej S.A., który od roku 1993 zajmował w niej stanowisko Specjalisty ds. Systemu Zarządzania Jakością. Tam zdobył swoje doświadczenie dotyczące wdrażania systemów zarządzania wg norm ISO 9001 i 14001, planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych i klientowskich oraz prowadzenia tych systemów na bieżąco.

Obecnie firma współpracuje z wieloma konsultantami w całym kraju wykorzystując ich bogate doświadczenie w dziedzinie Systemów Zarządzania.

ADVISORY świadczy usługi szkoleniowe i konsultingowe w zakresie opracowania, wdrażania i przygotowania do certyfikacji nowoczesnych systemów zarządzania. Nasze doradztwo polega na kompleksowym przygotowaniu organizacji do certyfikacji. Ważne jest, że wszyscy nasi Klienci zostali rekomendowani do uzyskania certyfikatu przy pierwszym audicie wybranej jednostki certyfikującej.

Przy realizacji podjętych zleceń jesteśmy z naszymi Klientami od początku do końca, co oznacza że bierzemy czynny udział w tworzeniu dokumentacji, jej wdrażaniu, przeprowadzaniu auditów wewnętrznych, w auditach certyfikujących a także pomagamy przy zaleconych działaniach korygujących.

Dlaczego warto zaufać firmie
przy wyborze partnera do wdrożenia systemu?
  • jako jedna z nielicznych firm konsultingowych gwarantuje uzyskanie certyfikatu,
  • jesteśmy praktykami - konsultanci współpracujący z Klientami mają wysokie doświadczenia zawodowe jako auditorzy pracujący także dla jednostek certyfikujących, wprowadzane systemy projektujemy i wdrażamy przy udziale przyszłych ich użytkowników, łącząc naszą wiedzę i doświadczenie z doświadczeniem i wiedzą pracowników
  • Klienta w realizacji procesów - tak aby przynosiły maksymalnie dużo korzyści, nie utrudniały pracę poprzez utworzenie zbędnej dokumentacji i mogły funkcjonować bez późniejszej naszej pomocy,
  • jesteśmy elastyczni i sposób współpracy dostosowujemy do potrzeb i możliwości Klienta,
  • nasza oferta jest kompleksowa - zawsze oferujemy nasze uczestnictwo w audicie certyfikującym oraz pomagamy w zaleconych działaniach korygujących,
  • wszystkie firmy, które dotąd nam zaufały uzyskały potwierdzenie zgodności zaprojektowanych, opracowanych i wdrożonych przez nas Systemów w postaci certyfikatu podczas pierwszego auditu certyfikującego przeprowadzonego przez najbardziej renomowane jednostki certyfikujące,
  • nie wykorzystujemy bezpośrednio przy wdrażaniu systemów zarządzania auditorów jednostek certyfikacyjnych co podważa ich wiarygodność,
  • świadczymy usługi wysokiej jakości za dostępną cenę.