Jakie są wymagania dla systemu zarządzania BHP według norm ISO?

Strona główna > Blog > Jakie są wymagania dla systemu zarządzania BHP według norm ISO?
Blog

ISO 45001 to międzynarodowa norma określająca wymagania dla skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jak dostosować sposób działania do zawartych w niej wymogów?

Czym jest ISO 45001?

ISO 45001 stanowi ramy dla organizacji w zakresie opracowania, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Opiera się na kilku zasadach, w tym na zarządzaniu ryzykiem, przywództwie, udziale pracowników i ciągłym doskonaleniu. Wymaga również od organizacji identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i podjęcia środków zapobiegawczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Jak wdrożyć normę ISO 45001?

Wdrożenie systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z normą ISO 45001 obejmuje kilka etapów. Organizacja musi najpierw zidentyfikować zagrożenia i ryzyka występujące w ich miejscu pracy, a następnie ocenić je w celu określenia sposobu zarządzania. Po wykonaniu tych czynności organizacja musi opracować politykę i procedury, które zapewnią bezpieczeństwo w czasie codziennych obowiązków. Musi również zapewnić pracownikom szkolenie w zakresie stosowania tych zasad i procedur.

Korzyści z wdrożenia normy ISO 45001

Wdrażanie ISO 45001 przynosi wiele korzyści. Pomaga spełnić zobowiązania prawne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także zapewnić pracownikom bezpieczeństwo. Pozwala poprawić efektywność poprzez zmniejszenie liczby wypadków w miejscu pracy, a także poprawić morale pracowników poprzez pokazanie, że firma dba o ich bezpieczeństwo. 

Wreszcie, wdrożenie systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą ISO 45001 może pomóc w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej poprzez działanie zgodne z międzynarodowymi standardami.

Wróć