Jakie korzyści dla firmy płyną z wdrożenia ISO 45001?

Strona główna > Blog > Jakie korzyści dla firmy płyną z wdrożenia ISO 45001?
Blog

Certyfikaty ISO to zaświadczenia wydawane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Potwierdzają, że dane przedsiębiorstwo spełnia określone normy dotyczące m.in. jakości produktów i usług, przepisów prawnych oraz efektywności zarządzania organizacją. Wśród najczęściej wdrażanych norm wymienia się ISO 45001. ISO 45001 to System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, który usprawnia działania firmy na wielu płaszczyznach. Dlaczego wdrożenie tej normy jest korzystne? O tym, jakie profity wiążą się ze wdrożeniem ISO 45001, piszemy poniżej.

Jakie zalety daje wdrożenie ISO 45001?

Wdrażanie ISO 45001 przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników oraz wszystkich osób przebywających na terenie przedsiębiorstwa. Wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ułatwia wykrywanie potencjalnych przyczyn wypadków i awarii. Pozwala skutecznie wyeliminować niedogodności, które mogłyby narażać pracowników na utratę zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet życia. Wdrożenie tej normy jest też sposobem zapobiegania chorobom zawodowym. Dzięki ISO 45001 ryzyko występowania niepożądanych zdarzeń jest o wiele mniejsze, a wypracowanie skutecznego sposobu reagowania na nieprzewidziane sytuacje umożliwia szybkie eliminowanie problemów.

Ponadto wdrożenie ISO 45001 zapobiega kosztownym dla przedsiębiorcy przestrojom w pracy. Redukcja kosztów wiąże się również z ograniczeniem wydatków związanych z absencją doświadczonych pracowników oraz szkoleniami dla nowej kadry Ze względu na możliwość szybkiego reagowania na nieprawidłowości ISO 45001 wyklucza też konieczność wypłaty odszkodowań za wypadki podczas wykonywania obowiązków. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy oraz ograniczenie ryzyka występowania wypadków jest nie tylko gwarancją oszczędności dla przedsiębiorcy, ale również zwiększa jego atrakcyjność na rynku pracy. Certyfikat ISO 45001 podnosi prestiż firmy. Jest potwierdzeniem tego, że dany przedsiębiorca dba o swoich pracowników, a jego firma funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wróć