W jaki sposób wdrażać normy ISO?

Strona główna > Blog > W jaki sposób wdrażać normy ISO?
Blog

Certyfikaty ISO potwierdzają wysoką jakość usług i produktów. Uzyskują je przedsiębiorstwa, które dostosowują się do norm jakości określonych dla danej branży przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (z ang. Organization for Standardization). Certyfikacja jest zwieńczeniem całego procesu, który nazywa się wdrażaniem ISO. Wprowadzenie w życie przedsiębiorstwa nowych systemów zarządzania jakością to wieloetapowa realizacja założeń, które wiążą się z reorganizacją firmy. Jak krok po kroku wdraża się normy ISO?

Etapy wdrażania norm ISO

Wdrażanie norm ISO w każdym przypadku rozpoczyna dokładna analiza obecnego systemu zarządzania jakością w firmie. Na tym etapie diagnozuje się błędy, które wymagają naprawy. Wskazuje się również na te elementy, które bez konieczności uzupełnienia, okazują się zgodne z założeniami ISO. Po precyzyjnej diagnozie przychodzi kolej na powołanie zespołu, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie nowych norm. Niezbędne jest też wskazanie pełnomocnika, który stanie na jego czele. Taka kadra wymaga przeszkolenia, dlatego na tym etapie organizowane są odpowiednie kursy.

Kolejnym krokiem jest opracowanie dokumentacji systemowej. Kluczowym elementem jest też zaangażowanie kierownictwa w proces wprowadzania zmian. Dopiero gdy przedstawiciele najwyższych stanowisk zapoznają się z nowym systemem zarządzania, wiedzę tę przekazuje się pracownikom niższych szczebli. Po wdrożeniu ISO przychodzi czas na zgłoszenie do certyfikacji. W celu potwierdzenia zgodności z normami przeprowadza się audyty wewnętrzne. Jeżeli nie wykażą nieprawidłowości lub rozbieżności z nowymi założeniami, przedsiębiorstwo uzyskuje stosowne zaświadczenie ISO.

Co daje wdrożenie norm ISO?

Certyfikacja ISO podnosi prestiż firmy w oczach klientów oraz zwiększa jej znaczenie na konkurencyjnym rynku. Ponadto zaświadcza o gwarancji usług na najwyższym poziomie lub zmniejsza prawdopodobieństwo zakupienia wadliwych produktów. Usprawnia też wewnętrzne funkcjonowanie organizacji, a to w konsekwencji przekłada się na wzrost efektywności całej firmy.

Wróć