Na czym polega audyt wewnętrzny?

Strona główna > Blog > Na czym polega audyt wewnętrzny?
Blog

Rozwój i poprawa osiąganych wyników to cel niejednego przedsiębiorstwa lub instytucji. W tym celu nieustannie poszukuje się wydajniejszych metod działania. Dlatego co jakiś czas, należy przeprowadzać kontrolę, która ma na celu sprawdzenie zakresu w jakim firma działa w danej dziedzinie zgodnie z przyjętymi normami, zarówno tymi narzuconymi przez UE, jak i niezależnymi. Jedną z metod takiej kontroli jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego.

Jak przeprowadzany jest audyt wewnętrzny?

Wbrew pozorom audyt wewnętrzny jest narzędziem wspomagającym, a nie kontrolującym firmę. Jego poprawne przeprowadzenie wpływa na rozwój przedsiębiorstwa. Pierwszym krokiem jest ustalenie daty przeprowadzenia audytu oraz rodzajów audytowanych obszarów, produktów lub procesów. Podczas działania zwraca się uwagę na poprawny przebieg prac, każda niezgodność musi zostać sklasyfikowana i zgłoszona. Następnie zostaje sporządzony i rozesłany raport. W obszarach, gdzie wystąpiła niezgodność, należy przeprowadzić działania korygujące, np. wdrożenie ISO 9001. Potem oceniana jest ich skuteczność.

Zasady audytu wewnętrznego

Żeby audyt wewnętrzny spełniał swój cel, czyli poprawę działań przedsiębiorstwa i osiąganych przez niego wyników, należy trzymać się kilku zasad. Przede wszystkim audytor musi być niezależny, bezstronny i obiektywny. Nie może kierować się prywatnymi poglądami. Jego praca, powinna być rzetelna i sumienna, należy zwracać uwagę na każde zagadnienie związane z audytowanym obszarem. Każda ocena musi być poparta weryfikowalnym dowodem. Spostrzegawczość to ważna cecha u audytora wewnętrznego. Dzięki temu będzie w stanie zauważyć nawet najmniejszą niezgodność, która ostatecznie może pogarszać wyniki firmy. Co równie ważne musi umieć odpowiednio obchodzić się z poufnymi informacjami.

Wróć