Jak wygląda proces wdrażania PEFC?

Strona główna > Blog > Jak wygląda proces wdrażania PEFC?
Blog

Promowanie odpowiedzialnej i zrównoważonej gospodarki leśnej jest bardzo ważne dla środowiska naturalnego. W tym celu powstał PEFC, czyli Program Zatwierdzania Systemów Certyfikacji Leśnej. Program jest kierowany przede wszystkim do właścicieli lasów o niewielkich powierzchniach i wymaga prowadzenia audytów wewnętrznych w całej organizacji. Jak wygląda proces wdrażania PEFC i jakie korzyści z niego płyną?

Certyfikacja lasów i łańcuchów dostaw, czyli jak wykorzystywany jest system PEFC

Program PEFC powstał z myślą o odpowiedzialnej gospodarce leśnej. Certyfikacja lasów i produktów, które z nich pochodzą, ma w tym pomóc. W procesie wdrażania obowiązują normy PEFC ST 2002-2020 wydane w dniu 14.02.2020 roku, z okresem przejściowym kończącym się w dniu 14.08.2021 roku. System PEFC zakłada przede wszystkim certyfikacje lasów. Wdrożenie certyfikatu składa się z kilku etapów:

  • złożenie wniosku,
  • przygotowanie się do audytu,
  • przeprowadzanie audytu certyfikacyjnego,
  • wydanie decyzji o certyfikacji,
  • audyty nadzorcze.

O wspomniany dokument mogą ubiegać się właściciele lasów oraz osoby zarządzające lasami. Celem certyfikacji jest zapewnienie, że lasy są zarządzane zgodnie z wymogami środowiskowymi, ekonomicznymi oraz społecznymi. Należy również wspomnieć, że w zarządzaniu muszą również zostać uwzględnione potrzeby przyrody, ludzi i ekonomii, a zarządca ma działać w taki sposób, aby zachować równowagę w tej materii.

Drugim procesem jest certyfikacja łańcuchów dostaw, która z kolei ma na celu potwierdzenie pochodzenia drewna i wyrobów drzewnych. Łączy się bezpośrednio z certyfikacją lasów, ponieważ potwierdza, że wspomniane wyroby drzewne pochodzą z odpowiednio zarządzanych lasów. CoC-Chain of Custody, czyli certyfikacja łańcuchów dostaw dotyczy firm meblarskich, handlowych, meblarskich oraz tartaków.

Jakie są zalety wdrożenia PEFC?

Możemy wyróżnić wiele zalet dokumentu PEFC. Wpływa przede wszystkim na doskonalenie trwałego leśnictwa oraz przyczynia się do rozwoju partnerów leśnych. Warto również zwrócić uwagę na jego wpływ na ekologię – dzięki PEFC w lasach występuje różnorodność biologiczna. W praktyce oznacza to, że w lasach panuje różnorodność biologiczna, a w razie potrzeby poszczególne ekosystemy są chronione albo wzmacniane. Co więcej, certyfikat PEFC wpływa również na zwiększenie poziomu zaufania społecznego do produktów, które pochodzą ze stałego leśnictwa.

Wróć