Jak skutecznie przygotować się do audytu ISO 9001 w firmie?

Strona główna > Blog > Jak skutecznie przygotować się do audytu ISO 9001 w firmie?
Blog

Utrzymywanie najwyższej jakości oferowanych wyrobów i usług jest w przypadku większości przedsiębiorstw najlepszą strategią na osiągnięcie sukcesu rynkowego. Wymaga to jednak wdrożenia procesów, które umożliwią ciągłe doskonalenie sposobu realizacji podstawowych operacji, a przez to przełożą się na ograniczenie liczby reklamacji oraz usterek, w efekcie przyczyniając się do uzyskania zaufania klientów i wyższych udziałów w ich portfelach zakupów. Metodą, która okaże się pomocna w realizacji takich planów, jest skorzystanie z pomocy firmy wyspecjalizowanej we wdrażaniu ISO 9001. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czym jest ISO 9001?

System norm ISO 9001 to podejście, które bazuje na metodologii zarządzania jakością przez wprowadzenie sformalizowanych procedur realizacji konkretnych procesów technologicznych i poszczególnych operacji, co pozwala zarówno na efektywną kontrolę poziomu wykonania, jak i daje możliwość ich stałego ulepszania. System ISO 9001 czerpie z doświadczeń japońskiej metody Kaizen oraz tzw. cyklu Deminga, który oznacza działania w zakresie czterech następujących po sobie cyklicznie etapów: planowania, realizacji, badania efektu oraz wdrażania udoskonalonego rozwiązania. Całe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, które zdecyduje się na wdrożenie ISO 9001, będzie więc nakierowane na doskonalenie poziomu obsługi klienta, niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję, czy świadczenie usług.

Jak wprowadza się ISO 9001?

Uzyskanie Certyfikatu ISO 9001 wymaga przejścia przez proces wprowadzania systemu zarządzania jakością. Jego pierwszym etapem jest przeprowadzenie audytu wstępnego, w ramach którego dokonuje się analizy procesów i porównuje je z wymaganiami normy. Kolejnym krokiem jest szkolenie wstępne, pozwalające na zapoznanie pracowników i kadry z przebiegiem procedury. Po nim odbywa się zbieranie informacji potrzebnych do opracowania dokumentacji obejmującej mapę procesów, strukturę i schemat odpowiedzialności, a także określa cele jakości i przygotowuje księgę jakości. Po przeszkoleniu pracowników rozpoczyna się proces certyfikacji za sprawą audytu funkcjonowania systemu oraz wprowadzenia koniecznych korekt.

Wróć