Jak przeprowadzić szkolenie ZKP?

Strona główna > Blog > Jak przeprowadzić szkolenie ZKP?
Blog

ZKP, czyli Zakładowa Kontrola Produkcji to system wewnętrznej kontroli produkcji, do której zobowiązani są producenci wyrobów budowlanych. Obowiązek wdrożenia i utrzymania ZKP wynika z regulacji prawnych, a dokładniej dotyczy postępowania zgodnego z założeniami dyrektywy 89/106/EWG. Wdrożenie ZKP to wieloetapowy proces, który wymaga wiedzy i doświadczenia. Łączy się także z koniecznością przeprowadzenia stosownych szkoleń. O tym, z czego wynika konieczność szkolenia w zakresie ZKP oraz jak przeprowadzać takie kursy, piszemy poniżej.

Szkolenie ZKP – kiedy i dlaczego jest konieczne?

Przeprowadzenie szkolenia ZKP jest jednym z etapów wdrażania tego systemu. Bez przeszkolenia kierownictwa i wybranych pracowników nie ma mowy o efektywnym wdrożeniu Zakładowej Kontroli Produkcji. Powodem tego jest przede wszystkim brak znajomości wytycznych określonych w normie ISO 9001. Za główne cele szkolenia można uznać:

  • omówienie wymagań dyrektywy 89/106/EWG,
  • poznanie przepisów polskiego i unijnego prawa budowlanego m.in. w zakresie znakowania wyrobów budowlanych,
  • uświadomienie konieczności wdrożenia ZKP.

W czasie takiego kursu uczestnicy nabywają również wiedzę dotyczącą tego, jak funkcjonuje system na co dzień oraz co należy zrobić, by długoterminowo utrzymać wysoką jakość i powtarzalność produkcji. Poza częścią teoretyczną szkolenie ZKP obejmuje też część praktyczną, podczas której uczestnicy dowiadują się, jak opracowywać dokumentację ZKP.

Jak zorganizować szkolenie ZKP?

Szkolenia ZKP powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowane jednostki, które dysponują odpowiednią wiedzą w tym zakresie. Dzięki temu zyskuje się pewność, że procedura wdrażania ZKP jest zgodna z obowiązującymi wytycznymi. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie współpraca z biurami konsultacyjno-szkoleniowymi i certyfikowanymi doradcami, którzy organizują profesjonalne kursy. Wśród takich biur wymienić można firmę Advisory, która oferuje usługi szkoleniowe i konsultingowe w zakresie opracowania, wdrażania i przygotowywania nowoczesnych systemów zarządzania zgodnych z wytycznymi m.in. normy ISO 9001.

Wróć