Jak powinny być znakowane wyroby gotowe?

Strona główna > Blog > Jak powinny być znakowane wyroby gotowe?
Blog

Wejście produktów na rynek oznacza, że spełniają one określone standardy jakości. Potwierdzają to liczne atesty i certyfikaty, którymi może pochwalić się producent. O zgodności z określonymi normami oraz wysokiej jakości świadczą symbole, które umieszcza się na opakowaniach lub bezpośrednio na produktach. W zależności od rodzaju produktu oraz jego zastosowania takie oznaczenia mogą się różnić. Jedne symbolizują np. bezpieczeństwo kontaktu z żywnością, a drugie poświadczają możliwość spożycia danego wyrobu. Jeszcze inne spełniają np. europejskie standardy. O tym, jak znakowane są wyroby gotowe, piszemy w dalszej części artykułu.

Jakie wyróżnia się oznaczenia wyrobów gotowych?

Najpopularniejszym oznaczeniem wyrobów gotowych jest kod kreskowy wraz z numerem ewidencyjnym lub sam numer ewidencyjny. Kod kreskowy zawiera informacje o pochodzeniu, producencie i kategorii produktu. Nie jest on jednak potwierdzeniem jakości, dlatego też obok niego na opakowaniach pojawiają się również inne symbole. Oznaczenia dotyczą jakości wyrobów, a także np. w przypadku opakowań, materiału, z jakiego zostały wykonane oraz jego bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego. Wśród oznaczeń symbolizujących wysoką jakość produktów wymienić można np. znak Q, certyfikat „Teraz Polska” czy „Poznaj dobrą żywność”. Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością z kolei oznacza się za pomocą symbolu kieliszka i  widelca.

Popularnym oznaczeniem wyrobów gotowych jest też symbol CE, który umieszcza się na większości produktów wprowadzanych na rynek na terenie Unii Europejskiej. Symbol ten potwierdza zgodność z europejskimi normami i dyrektywami Nowego Podejścia. Jakość produktów definiują także certyfikaty ISO, czyli specjalne zaświadczenia przyznawane firmom, które dostosowały procesy produkcyjne do międzynarodowych norm przewidzianych dla konkretnej branży. Wdrażaniem ISO zajmuje się m.in. nasze Biuro Konsultacyjno-Usługowe Advisory. Oferujemy pomoc we wdrażaniu norm ISO 14001 (Systemu Zarządzania Środowiskowego), ISO 9001 (Systemu Zarządzania Jakością) oraz ISO 45001 (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy), a także okazujemy wsparcie przy wyborze jednostki certyfikującej.

Wróć