Jak AQAP 5001 wpływa na poprawę jakości i bezpieczeństwa w branżach obronnych?

Strona główna > Blog > Jak AQAP 5001 wpływa na poprawę jakości i bezpieczeństwa w branżach obronnych?
Blog

Współpraca z firmami działającymi w branżach związanych z obronnością oraz realizacja kontraktów na rzecz sił zbrojnych wymaga dostosowania się do specyfiki takich przedsięwzięć. Wśród kwestii mających szczególne znaczenie w przypadku starania się o zamówienia z tego sektora będzie przestrzeganie odpowiednich norm jakościowych. Sposobem na spełnienie tego warunku jest wdrażanie AQAP. Przekonajmy się, czym jest i sprawdźmy, dlaczego ma tak duże znaczenie.

Czym jest standard AQAP?

Zapewnienie odpowiedniej jakości ma szczególne znaczenie w przypadku dostaw dla wojska i szeroko rozumianej obronności. W krajach należących do NATO (North Atlantic Treaty Organization) na podstawie dokumentu standaryzacyjnego STANAG 4107 stworzono ujednolicone wymagania do realizowania dostaw dla sił zbrojnych w formie dokumentów AQAP (Allied Quality Assurance Publication). Powstają one na podstawie wzorców w postaci cywilnych norm jakości z serii ISO 9000 i stanowią rozwinięcie i dostosowanie znajdujących się w nich wymogów. Wprowadzenie odpowiedniego standardu AQAP okaże się więc niezbędne dla firm, które chcą starać się o uzyskanie kontraktów wojskowych z Sił Zbrojnych RP albo innych armii natowskich.

Gdzie stosuje się AQAP i co może on zapewnić?

Uzyskanie certyfikacji w zakresie AQAP pozwala na możliwość działania zgodnie z wymogami stawianymi przez Siły Zbrojne, a więc umożliwia start w organizowanych przez Agencję Uzbrojenia lub inne struktury MON przetargach. Poza tym jest to doskonały sposób na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, podniesienie jego efektywności, a także minimalizowanie ryzyka popełniania błędów w toku realizowanych procesów oraz uzyskanie metod na skuteczniejsze sprawowanie nadzoru nad poszczególnymi operacjami. Firma posiadająca certyfikację AQAP zyskuje też większą wiarygodność dla kontrahentów cywilnych oraz usprawnia swoje funkcjonowanie we wszystkich obszarach związanych z dbałością o jakość.

Wróć