Dla kogo jest przeznaczony certyfikat FSC?

Strona główna > Blog > Dla kogo jest przeznaczony certyfikat FSC?
Blog

Celem prowadzenia własnej firmy jest nie tylko utrzymanie się na rynku, ale ciągły rozwój i zwiększanie obrotów. Aby przyciągać nowych klientów i coraz większych partnerów biznesowych w wielu branżach ważne jest uzyskanie dodatkowych certyfikatów dotyczących samej organizacji, jak i dotyczących oferowanych wyrobów. Jednym z nich jest certyfikat FSC. Czym on jest? I kto powinien się o niego starać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czym jest certyfikat FSC?

FSC to z języka angielskiego Forest Stewardship Council, czyli Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej – międzynarodowa organizacja i członek stowarzyszenia zajmującego się normami społecznymi i środowiskowymi. Z kolei certyfikat FSC to dokument wydawany przez radę wspomnianej organizacji. Fakt, że firma otrzymuje taki certyfikat oznacza, że sprzedaje półfabrykaty i wyroby wykonane z surowców pochodzących z odpowiedzianych źródeł. Świadczy to także o tym, że działa w sposób zrównoważony i przyjazny dla gospodarki leśnej.

Aby otrzymać certyfikat FSC i móc wykorzystywać logo FSC należy skontaktować się z akredytowaną jednostką certyfikującą, która przeprowadza audyt i na podstawie opisanego systemu oraz uzyskanych odpowiednich informacji i dowodów dotyczących surowca, jakim jest drewno lub materiały pochodzenia leśnego przyznaje certyfikat FSC z niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym daną firmę.

Po wdrożeniu FSC firma może sprzedawać oferowane produkty jako certyfikowane FSC i/lub oznaczone logiem FSC i spełnia wymogi największych sieci sklepowych, co znacznie poszerza możliwości biznesowe. Dodatkowo możliwa jest kontrola przepływu surowca w łańcuchu dostaw, a także określenie zgodności z wymogami regulacji EUTR.

Dla kogo dedykowany jest certyfikat FSC?

O certyfikat FSC mogą ubiegać się przedsiębiorcy głównie z branży drzewnej, papierniczej, a także firmy handlowe, dystrybutorzy, drukarnie i wydawnictwa, których wyroby są wykonane w całości lub częściowo z surowców pochodzenia leśnego.

Certyfikat FSC jest konieczny do:

  • sprzedaży, wyrobów z certyfikatem FSC i oświadczeniami FSC na dokumentach sprzedaży, etykietowania wyrobów jako posiadających certyfikat FSC,
  • promocji wyrobów z certyfikatem FSC.

Wróć