Czym jest system PEFC i w jakiej branży jest wdrażany?

Strona główna > Blog > Czym jest system PEFC i w jakiej branży jest wdrażany?
Blog

System PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest uznanym na całym świecie systemem certyfikacji, który promuje zrównoważoną gospodarkę leśną. Jest on wdrażany w przemyśle leśnym w celu zapewnienia, że lasy są zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, a jednocześnie pomaga zmniejszyć wpływ działalności leśnej na środowisko. Przedstawiamy system PEFC i jego zastosowanie w branży leśnej.

Zastosowanie systemu PEFC w branży leśnej

Zastosowanie tego systemu certyfikacji pomaga promować zrównoważone praktyki na wszystkich etapach – od pozyskania drzew do produkcji gotowych produktów drewnianych – zmniejszając tym samym wpływ na środowisko związany z tradycyjnymi metodami produkcji drewna, takimi jak wylesianie lub nadmierne pozyskiwanie drzew ponad to, co może być naturalnie uzupełnione w czasie. Dodatkowo daje pewność, że produkty pochodzące z certyfikowanych lasów zostały pozyskane w sposób odpowiedzialny i spełniają określone standardy dotyczące ich pochodzenia i zrównoważonego rozwoju. Pomagamy we wdrażaniu PEFC. Jeśli są Państwo zainteresowani, zachęcamy do kontaktu.

Jakie korzyści niesie wdrożenie PEFC

Korzyści wynikające ze stosowania tego systemu certyfikacji obejmują:

  • zwiększenie przejrzystości w branżach związanych z produkcją/przetwarzaniem drewna;
  • zwiększenie zaufania między dostawcami/konsumentami;
  • zmniejszenie ryzyka związanego z pozyskiwaniem materiałów z niezrównoważonych źródeł;
  • większe możliwości dostępu do rynku, głównie dzięki zwiększonemu zaufaniu konsumentów.

Zrozumienie działania Programu Zatwierdzania Certyfikacji Leśnej, jego zasad, zastosowań, korzyści i sposobu wdrażania może pomóc firmom zrozumieć, dlaczego jest on ważny. Dzięki temu mogą one podejmować świadome decyzje o tym, czy przyjęcie takich środków będzie dla nich korzystne.

Wróć