Advisory[Rozmiar: 313 bajtów][Rozmiar: 306 bajtów]
[Rozmiar: 14128 bajtów]

Certyfikacja

Aby móc udokumentować posiadanie systemu jakości zgodnego z normami ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001, bezpieczeństwa i higieny pracy PN-N 18001, AQAP, PN-EN 729 trzeba poddać się certyfikacji przez jedną z niezależnych firm certyfikujących. Na polskim rynku jest wiele takich firm, często międzynarodowych - wybór jednostki certyfikującej należy zawsze do zainteresowanej certyfikacją firmy. My jedynie służymy radą podczas wdrażania u Państwa systemów zarządzania. Dla osób pragnących zorientować się w ofercie firm certyfikujących prezentujemy adresy internetowe niektórych z nich:
Strona główna Firma Oferta Systemy jakości Referencje Certyfikacja Galeria Kontakt Linki